GDPR

Integritetspolicy/GDPR

GDPR(General Data Protection Regulation) är en ny reglering som gäller över hela EU. I Sverige kallas GDPR dataskyddsförordning. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen börjar gälla 25/5 2018.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi får dina personuppgifter via E-post och den informationen du lämnar till oss. Vi får dina uppgifter när du skriver in dig hos oss. Då kommer vi att ta även ditt personnummer.

Varför behöver vi personuppgifter?

  • Kontakta dig via E-post eller att ringa.
  • Kunna rapportera till transportstyrelsen din riskutbildning samt introduktionsutbildning.
  • Anmäla dig till trafikverket för uppkörning.
  • Transportstyrelsens krav gällande utbildningskort och elevregister måste vara uppfyllda.
  • Vi kan komma att behöva dina uppgifter i syfte av kvalitetsundersökningar. Det kan handla om att du lämnar ditt omdöme om oss.

Vi skyddar dina uppgifter/ lagring.

Medarbetarna som behöver dina personliga uppgifter kommer att använda dem. Det kan handla om t.ex. att boka lektioner eller boka in dig på en kurs. Vi har en säker miljö att lagra din personligt identifierbara information. Vi är skyldiga att spara dina uppgifter till olika myndigheter enligt lag. Gallring av uppgifterna sker enligt gallringsrutin och i enlighet med reglerna om hur länge vi måste spara uppgifterna.

Vi lämnar inte personligt identifierbar information till tredjepart. Undantaget är betrodda tredjepart som driver vår webbplats eller vårt företag. Kravet är att de parterna håller informationen konfidentiell.

Dina rättigheter med GDPR

Den nya regleringen ger dig ett antal rättigheter som kund hos oss. Du kan bland annat begära information om vilka uppgifter vi har sparat om dig.

Du har rätt att radera dina personliga uppgifter hos oss när du vill. Den E-post som du gett oss för att hålla kontakten med dig kan du använda för att begära radering av dina personliga uppgifter.